En rigtig pigeaften

I lighed med sidste år har soroptimisterne valgt at afholde modeshow om foråret, hvor tøjets farver måske kan afspejle de forventninger, vi har, til forårets og sommerens farvepalet og lysere tider.

Endnu en gang har lokale, trofaste sponsorer meldt sig parate til at hjælpe med afviklingen af modeshowet, hvis overskud ubeskåret går til lokale og internationale projekter. Målgruppen for soroptimisternes arbejde er som altid kvinder og piger, hvor forbedrede, daglige levevilkår styrker både familieliv og uddannelse og dermed generelle rettigheder i det pågældende land.

Formålet er ligeledes i tråd med FN’s verdensmål for uddannelse, ligestilling mellem kønnene og forbedrede økonomiske forhold, idet modeverdenen er opmærksom på og i videst muligt omfang baserer sig på bæredygtige materialer og arbejdsforhold til gavn for lokalsamfundet som helhed.

Modeshowet afholdes i Dronningens Ferieby, torsdag den 26. marts kl. 18.30.

illetter kan som sædvanligt købes hos Butik Louise, der som bærende deltager i modeshowet ligeledes er en af vore vigtige sponsorer.