Donationer

Soroptimist International er en non-profit organisation - dvs. at vi bruger alle de penge, vi indsamler på humanitære formål, fortrinsvis til fremme af kvinder og børns rettigheder og vilkår. 

Vi støtter lokalt, nationalt og globalt.

Vi har i vores klubår 1. oktober 2017 - 30. september 2018 støttet:

  • Ukraine - fællesregionalt projekt
  • Cielo Kasandra - sponsorbarn i Columbia
  • 1 uddannelsesstipendie a 10.000 kr.

 Desuden hjælper vi ved Verdens Bedste Nyheders morgenevent i september.